SKS-0037-S, Freiberg, Dom St. Marien, Annenkapelle 1838-1853