SKS-0039-S, Freiberg, Dom St. Marien, Annenkapelle 1837-1853