SKS-0040-S, Freiberg, Dom St. Marien, Annenkapelle1837-1853